اتحادیه اروپا 11 مقام ارشد ونزوئلا را تحریم کرد

در روبیکفا مطلب اتحادیه اروپا 11 مقام ارشد ونزوئلا را تحریم کرد مشاهده می کنید
اتحادیه اروپا نام 11 مقام ونزوئلایی را به بهانه آنچه نقش داشتن آنها در «تضعیف دموکراسی و حاکمیت قانون» در ونزوئلا خوانده، به فهرست افراد تحت تحریم خود افزود.
ممنون بابت بازدید از سایت rubikfa.ir روبیکفا