دبیر اجرایی هفدهمین جشنواره تئاتر «مقاومت» منصوب شد

در روبیکفا مطلب دبیر اجرایی هفدهمین جشنواره تئاتر «مقاومت» منصوب شد مشاهده می کنید
دبیر هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر «مقاومت» با صدور حکمی دبیر اجرایی این رویداد هنری را منصوب کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت rubikfa.ir روبیکفا