وضعیت کشورهای خاورمیانه در "شاخص ادراک فساد" چگونه است؟

در روبیکفا مطلب وضعیت کشورهای خاورمیانه در "شاخص ادراک فساد" چگونه است؟ مشاهده می کنید

شاخص ادارک فساد، میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران را نشان می دهد. به عبارت بهتر این شاخص نشان می دهد که وضعیت فساد در بخش عمومی هر کشور چگونه است. در بین کشورهای خاورمیانه امارات با کسب 70 امتیاز از صد امتیاز ممکن توانسته است در بین 180 کشور حاضر در رتبه بندی شاخص ادراک فساد در جایگاه 23ام دنیا و اول خاورمیانه قرار بگیرد.
ممنون بابت بازدید از سایت rubikfa.ir روبیکفا