پوستر «یک کامیون غروب» رونمایی شد

در روبیکفا مطلب پوستر «یک کامیون غروب» رونمایی شد مشاهده می کنید

پوستر فیلم یک کامیون غروب سومین فیلم ابوالفضل صفاری رونمایی شد.
ممنون بابت بازدید از سایت rubikfa.ir روبیکفا