دولت افغانستان برای آزادی زندانیان طالبان پیش شرط تعیین کرد

در روبیکفا مطلب دولت افغانستان برای آزادی زندانیان طالبان پیش شرط تعیین کرد مشاهده می کنید
معاون رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که دولت پس از کاهش حملات و آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان آماده آزادی زندانیان این گروه است.
ممنون بابت بازدید از سایت rubikfa.ir روبیکفا