یادداشت اقتصادی| اصناف در کرونا و پسا کرونا

در روبیکفا مطلب یادداشت اقتصادی| اصناف در کرونا و پسا کرونا مشاهده می کنید
برای رهایی اصناف از مشکلات به وجود آمده از سوی کرونا تصمیماتی عملیاتی باید در دستور کار قرار گیرد که از آن دست می توان به بسته های حمایتی و معافیت های مالیاتی اشاره کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت rubikfa.ir روبیکفا