شرایط کرونا در آذر و دی ماه بدتر خواهد شد

در روبیکفا مطلب شرایط کرونا در آذر و دی ماه بدتر خواهد شد مشاهده می کنید
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره پیش بینی وضعیت بیماری کرونا گفت: پیش بینی می شود کرونا در آذر و دی ماه از اکنون بیشتر باشد و ظرفیت تخت های بیمارستانی از اشباع رد شود اگر با این سطح بی خیالی جلو برویم لذا باید مردم همت و طوری رفتار کنند که آمار کاهش یابد.
ممنون بابت بازدید از سایت rubikfa.ir روبیکفا