نوکیا مامور ساخت نخستین شبکه سلولاری در ماه شد

در روبیکفا مطلب نوکیا مامور ساخت نخستین شبکه سلولاری در ماه شد مشاهده می کنید
نوکیا از سوی ناسا برای ساخت نخستین شبکه سلولاری در کره ماه انتخاب شد.
ممنون بابت بازدید از سایت rubikfa.ir روبیکفا