پیکر موبد زرتشتی به خاک سپرده شد

در روبیکفا مطلب پیکر موبد زرتشتی به خاک سپرده شد مشاهده می کنید

پیکر موبد آرش کسروی روز گذشته در کرمان به خاک سپرده شد.
ممنون بابت بازدید از سایت rubikfa.ir روبیکفا